FőoldalÁrainkSzámoljon velünkElméleti képzésOktatók / AutókGalériaElérhetőség

Vállalkozási feltételek és írásos tájékoztató a járművezető képzéshez
(letöltéshez kattintson IDE!)


Tartalomjegyzék

I. Képzőszervi adatok. 4

1.Képzőszerv megnevezése: 4

2. Címe: 4

3. E-mail címe: 4

4. Honlap címe: 4

5. Telefon: 4

6. Cégforma: 4

7. Cégjegyzék/Váll. Ny.tart. szám: 4

8. Képzési engedély száma: 4

9. Iskolavezető neve, e-mail címe, tel. száma: 4

10. Ügyfélfogadás helye: 4

ideje: 4

11. Elméleti oktatás helye: 4

12. Gyakorló pálya helye: 4

II. Engedélyező, és Felügyeletet ellátó szervek adatai 4

1. Engedélyező hatóság: 4

Címe: 4

2. Felügyeleti szerv: 4

Címe: 4

Telefon: 4

III. „B” kategóriás képzés: 5

1. A tanfolyamra való felvétel feltételei: 5

2. A tanfolyamra való felvétel módja: 5

3. Elméleti vizsgára bocsátás feltételei: 5

4. Elméleti tanfolyam érvényességi ideje: 5

5. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei: 5

6. Vizsgaigazolás kiadása: 6

7. Alapfokú iskolai végzettség igazolása: 6

8. Alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja: 6

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható: 6

Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén: 7

9. Tudnivalók a vizsgákról: 7

10. A tanfolyam tantárgyai, óraszámok, a hiányzás pótlása: 7

Elmélet: 7

Járművezetési gyakorlat: 8

A tanórák időtartama, hiányzás pótlása tantermi elméleti képzés esetén: 8

A vizsgákkal és azok érvényességével kapcsolatos fontosabb tudnivalók: 8

11. Oktatójármű biztosítása: 9

12. Tandíjak, Vizsgadíjak és megfizetésük módja: 9

Tandíjak. 9

Vizsgadíjak: 9

13. Egyéb felmerülő költségek: 10

14. A képzési igazolás kiadásának módja, és következményei: 10

15. Tanuló/Vizsgázó (a továbbiakban: ügyfél) jogai és kötelezettségei: 10

Az ügyfélnek joga van: 10

Az ügyfél kötelessége: 11

16. Járművezetésre jogosító okmány (Vezetői engedély) kiadásának feltételei: 11

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki: 11

szokásos tartózkodási helynek minősül: 12


I. Képzőszervi adatok

1.Képzőszerv megnevezése:

Hágendorn és társa Kft.; Profi Autósiskola

2. Címe:

Székhely: 7632 Pécs, Olga utca 7. II. em. 7.

Telephely: 7623 Pécs, Rét utca 10.

3. E-mail címe:

hagendornjozsef@gmail.com

4. Honlap címe:

http://profiautosiskolapecs.hu/

5. Telefon:

06-70-9478-893

6. Cégforma:

Korlátolt Felelősségű Társaság

7. Cégjegyzék/Váll. Ny.tart. szám:

02-09-065875

8. Képzési engedély száma:

1068/2/2006.

9. Iskolavezető neve, e-mail címe, tel. száma:

Hágendorn József; hagendornjozsef@gmail.com

06-70-9478-893

10. Ügyfélfogadás helye:

7632 Pécs, Olga utca 7. II. em. 7.

ideje:

hétfő és szerda: 1400-1800

11. Elméleti oktatás helye:

7623 Pécs, Rét utca 10. (Pécsi Szakképzési Centrum)

12. Gyakorló pálya helye:

7632 Pécs, Tüskésréti u. 42.

II. Engedélyező, és Felügyeletet ellátó szervek adatai

1. Engedélyező hatóság:

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság,
Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály

Címe:

1440 Budapest, pf.: 1.

2. Felügyeleti szerv:

Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály

Címe:

7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefon:

36 (72) 896-288


III. „B” kategóriás képzés:

1. A tanfolyamra való felvétel feltételei:

 • Jelentkezési lap kitöltése
 • 16 és ½ életév betöltése;
 • az alapfokú iskolai végzettség (8 ált.) meglétéről a jelentkezési lapon nyilatkozik és erről, valamint
 • az orvosi, pályaalkalmassági és közlekedésbiztonsági feltételekről igazoltan tájékoztatásban részesült.
 • a tanuló személyesen jelentkezik, a tájékoztató elolvasása és elfogadása után a jelentkezési lap kitöltése, írásbeli szerződés aláírása, első részlet befizetése.
  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte,
  • az első vizsgaeseményig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el,
  • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott

2. A tanfolyamra való felvétel módja:

3. Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

ð egészségügyi (orvosi alkalmassági vizsgálat (I. csoport) és

ð pályaalkalmassági, valamint

ð írásbeli nyilatkozata alapján a közlekedésbiztonsági feltételeknek

 • a tanuló a 16 év és ¾ életévét betöltötte
 • Amennyiben a tanuló az elméleti vizsgá(i)t a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen, úgy 

4. Elméleti tanfolyam érvényességi ideje:

ð csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

5. Gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

 • a tanuló a 17. életévét betöltötte;
 • sikeres elméleti vizsga;
 • a kötelezően előírt oktatási idő (legalább 29 gyakorlati óra 1 forgalmi vizsga óra) és teljesítendő menettávolság (580 km.) teljesítése.

6. Vizsgaigazolás kiadása:

Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló – a vonatkozó rendeletben előírt – összes vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó sikeres (forgalmi) vizsgát követően a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére.

Sikeres forgalmi vizsgát követően, a Közlekedési Hatóság a vizsgaigazolást abban az esetben adja ki, ha a vizsgázó ügyfél

 • az elsősegély-nyújtási  ismeretek vizsga sikeres letételét – a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolás bemutatásával igazolja.

ð  Jog szerint: A 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, 2017.12.30-ától e feltétel megléte, a járművezetésre jogosító okmány (Vezetői engedély) kiadásának a feltétele, ekként az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését vagy annak megszerzése alóli mentességét a közlekedési igazgatási hatóság részére kell igazolni. Ugyanakkor a 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése szerint a vizsgaigazolás annak adható ki, aki az alapfokú iskolai végzettséget és az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátítását tanúsító igazolást megszerezte.

ð  A fentiek miatt Ténylegesen tehát: a magyar vöröskereszt által kiadott igazolást továbbra is a közlekedési hatóságnál kell bemutatni, és a részére igazolni annak meglétét.

 • az alapfokú iskolai végzettség meglétét hitelt érdemlő módon igazolja.
 • A tanuló az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján igazolja a közlekedési hatóság részére.
 • Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét a meghatározott módon nem igazolta,

7. Alapfokú iskolai végzettség igazolása:

ð annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható, illetve

ð részére vizsgaigazolás nem állítható ki.

8. Alapfokú iskolai végzettség igazolásának módja:

Az alapfokú iskolai végzettség igazolható:

a)      a személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

b)      az iskolai végzettség igazolására szóló okmány (bizonyítvány, oklevél)

ð eredeti példányával,

ð a közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,

Külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén:

a)      az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

b)      olyan - hatáskörrel rendelkező - magyar hatóság által hozott

ð elismerő határozattal,

ð honosítási záradékkal,

ð hatósági bizonyítvánnyal,

ð hatósági igazolással, tájékoztatással vagy

ð három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

9. Tudnivalók a vizsgákról:

Az egyes vizsgák előtt a vizsgázónak be kell mutatni az érvényes személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány).

Személyazonosító igazolvány hiányában a személyazonosság megállapítására, a Közlekedési Hatóság elfogadja:

 • a diákigazolványt, (14. életév betöltéséig)
 • útlevelet,
 • kártyaformátumú tartózkodási engedélyt, vagy
 • a kártyaformátumú vezetői engedélyt.

10. A tanfolyam tantárgyai, óraszámok, a hiányzás pótlása:

Elmélet:         

1) Tantermi elméleti képzés: (a tananyag elsajátítása hagyományosan, tantermi körülmények között, elméleti szakoktató segítségével, közreműködésével történik).

 • A „Közlekedési alapismeretek”, a „Járművezetés elmélete” és a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” tantárgyak összes (együttes) óraszáma minimálisan 28 óra. 
 • A tantárgyak tényleges óraszámai úgy kerülnek meghatározásra, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és a tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.

ð Közlekedési alapismeretek (20 óra),

ð Járművezetés elmélete (6 óra),

ð Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra)

ð Számítógépes elméleti vizsga (SZEV).

2) E-learning rendszerű elméleti képzés: (a tananyag elsajátítása internetes felületen történik).

ð Számítógépes elméleti vizsga (SZEV).

Járművezetési gyakorlat:    

 • alapoktatás: 9 óra
 • főoktatás: 20 óra

ð 14 óra városi vezetés,

ð 4 óra országúti vezetés,

ð 2 óra éjszakai vezetés)

 • forgalmi vizsga: 1óra

A tanórák időtartama, hiányzás pótlása tantermi elméleti képzés esetén:

Elméleti foglalkozás: 45 perc/óra,

Gyakorlati foglalkozás: 50 perc/óra.

 • Az elméleti tanfolyam a tanrend szerint, a fenti óraszámokat tartalmazza.

ð Ezek egyben az előírt minimum óraszámok is, melyet a jelöltnek teljesítenie kell a vizsgákig.

 • A képzési rész elvégzése akkor igazolható, ha:

ð az egyes tantárgyak tanteremben történő elméleti oktatására vonatkozó kötelező óraszám 10%-ánál kevesebbet hiányzott.

ð Hiányzás esetén a mulasztott órákat pótolni kell, melyre egyeztetett időpontban, a képzőszerv lehetőséget biztosít.

 

A vizsgákkal és azok érvényességével kapcsolatos fontosabb tudnivalók:

 • aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.
 • a sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes.

ð Ha a vizsgázó ez időtartam alatt az adott kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti.

ð Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Ha forgalmi vizsga ötödszörre is sikertelen eredménnyel zárul, akkor:

 • rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni (PÁV IV.)
 • Az öt vizsga számításánál a megelőző két éven belüli sikertelen vizsgákat kell figyelembe venni.

Amennyiben a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgán a tanuló „pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett,

 • a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgára nem kötelezhető.
  • A gyakorlati képzéshez és az azt követő járművezetői forgalmi vizsgához a járművet a képzőszerv biztosítja. (Volkswagen Golf VI.; Volkswagen Polo; Suzuki Swift; SEAT Ibiza)

11. Oktatójármű biztosítása:

12. Tandíjak, Vizsgadíjak és megfizetésük módja:

Tandíjak

 

Elméleti (tantermi) tanfolyam díja

Közlekedési alapismeretek (20 óra)

Járművezetés elmélete (6 óra)

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra)

 

25.000.- Ft.

E-learning rendszerű elméleti képzés díja

Gyakorlati oktatás díja

3.800.-Ft/óra

 

Alapoktatás (9ó)

Főoktatás (20ó)

F. vizsga (1ó)

 

34.200.- Ft.

76.000.- Ft.

3.800.- Ft

 

114.000.- Ft.

kezelési költség

Képzőszerv váltás esetén fizetendő díj

Mindösszesen ∑ =>

139.000.Ft.

 

 • A tandíjváltoztatás jogát (pl.: üzemanyag árváltozás, infláció) a képzőszerv fenntartja!
 • A meghirdetett akciók, ill. egyéni megállapodás alapján a fenti tandíjak változhatnak, ezek összege a szerződésben kerül meghatározásra.
 • A tandíjat a szerződésben meghatározottak szerint kell megfizetni.

Vizsgadíjak:

 

Elméleti (szev)

4.600.-Ft.

FORGALMI

11.000.- Ft.

Mindösszesen ∑ =>

15.600.- Ft.

 

 • A vizsgadíjat a vizsgára való jelentkezéskor kell befizetni a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztálya pénztárában.

13. Egyéb felmerülő költségek:

orvosi alkalmassági vizsgálat díja

Háziorvos

7.200.- Ft

kártyaformátumú első vezetői engedély kiállításának illeték összege

Járási Hivatal (okmányiroda)

0.000.- Ft

KÁRTYAFORMÁTUMÚ további VEZETŐI ENGEDÉLY KIÁLLÍTÁSÁNAK ILLETÉK ÖSSZEGE

4.000.- Ft

 

14. A képzési igazolás kiadásának módja, és következményei:

Az igazolás tanuló áthelyezéshez nyomtatványt

 • a tanuló kérésére, az iskolavezető adja ki 3 munkanapon belül.

Amennyiben az áthelyezés nem a képzőszerv hibája, vagy egyéb, a számára fel nem róható ok miatt történik,

 • az addig már megfizetett tandíj egészének vagy meghatározott részének visszafizetésére nincs lehetőség.
 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit;
  • a vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni;
  • a képzést megszakítani, a tandíj egy részét – annak megalapozottsága esetén – visszakérni;
  • az elvégzett képzésről igazolást kérni;
  • az elméleti tanfolyamon a mulasztást, a következő tanfolyamon ingyenesen pótolni;
  • egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával;
  • legalább 48 órával előtte lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést;
  • kéréseit, problémáit az oktatónak illetve az iskolavezetőnek jelezni, panaszt tenni, nem kielégítő intézkedés esetén a felügyeleti szervhez fordulni;
  • titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiségét érintő kérdésekben.

15. Tanuló/Vizsgázó (a továbbiakban: ügyfél) jogai és kötelezettségei:

Az ügyfélnek joga van:

 

 

Az ügyfél kötelessége:

 • a foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni;
  • az alapvető emberi együttélési normákat megtartani, a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni;
  • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, a tandíjat minden esetben előre befizetni;
  • a tanfolyami órákra készülni, az oktatói utasításokat követni és a munkavédelmi előírásokat betartani;
  • a megbeszélt gyakorlati órákon pontosan megjelenni. (20 percet lehet késni, ennyit várni kell tanulóra, oktatóra egyaránt);
  • a gyakorlati óráról (vizsgáról) való hiányzás esetén, az elmaradt óra (vizsga) díját megfizetni.

Az elméleti órákon való részvételt és a gyakorlati órák teljesítését az oktató és a tanuló

 • a jelenléti íven, ill. a vezetési kartonon aláírásukkal kell, hogy igazolják.
 • Vizsgára csak az a tanuló jelenthető, aki az aktuális vizsgához előírt tandíjat, óradíjat befizette.

16. Járművezetésre jogosító okmány (Vezetői engedély) kiadásának feltételei:

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki:

1)      az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak megfelel, valamint

2)      az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését vagy annak megszerzése alóli mentességét a közlekedési igazgatási hatóság részére igazolja.

Nem kell elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgát tennie annak, aki:

ð rendelkezik a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. számú melléklet 4.1.4.2. pontjában felsorolt valamely végzettséggel, illetve képesítéssel. (Pl.: Orvosi, állatorvosi, egészségügyi főiskolai diplomával, egészségügyi szakközépiskolai – szakiskolai végzettség, mentőtiszti képesítés, stb.)

Nem kell továbbá annak sem, aki 1984. január 1-je után:

ð bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

ð „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

ð „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot

szerzett.

További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható!

Az elsősegély-nyújtás ismeretek vizsgára történő jelentkezésnek nem feltétele tanfolyam elvégzése.

A tanulók igényei szerint, illetve megfelelő létszám esetén a képzőszerv felkészítő tanfolyamot szervez.

A felkészítő tanfolyam díjának összege………………….……...- Ft, melyet az előadó határoz meg.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díjának összege 7.900.- Ft, melyet a vizsga előtt a Magyar Vöröskereszt pénztárában kell befizetni.

3)      Akinek szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

szokásos tartózkodási helynek minősül:

 • az az ország, ahol az adott személy általában él, vagyis ahol egy naptári évben legalább 185 napot tölt személyes és foglalkozásával összefüggő kötöttségei miatt, vagy foglalkozási kötöttségekkel nem rendelkező személy esetében olyan személyes kötöttségei miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak az adott személy és azon ország között, ahol él, valamint
  • azon személy esetében, akinek a foglalkozással kapcsolatos vagy személyes kötöttségei eltérő országokhoz kapcsolódnak, és ennek következtében felváltva két vagy több EGT-államban található különböző helyeken él, a szokásos tartózkodási helynek a személyes kötődések szerinti tagállamot kell tekinteni, feltéve, hogy az ilyen személy rendszeresen visszatér oda. Ez utóbbi feltételnek nem kell teljesülnie, ha a személy egy meghatározott időtartamra szóló feladat végrehajtása céljából él valamely tagállamban. Az egyetemi vagy az iskolai tanulmányok azonban nem jelentik a szokásos tartózkodási hely áthelyezését

 

A vállalkozási feltételek és írásos tájékoztató melléklete a tanulmányi szerződésnek és egy példányt csatolni kell hozzá.

A vállalkozási feltételek és írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv

 • a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és
 • a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint
 • az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja.

 

Eredményes felkészülést és Sikeres vizsgát kívánok!

 

…………………………………

iskolavezető

 

 
© 2009 profiautosiskolapecs.hu
Design: Netnepper Kft.